Standard Svensk standard · SS-EN 1337-11

Lager - Del 11: Hantering och installation

Status: Gällande

Ämnesområden

Tekniska aspekter Byggarbeten


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Bärande lager, SIS/TK 200

Internationell titel: Structural bearings - Del 11: Transport, storage and installation

Artikelnummer: STD-22503

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-05-15

Antal sidor: 17