Standard Svensk standard · SS-EN 12429

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Konditionering till fuktjämvikt vid specificerade temperatur- och fuktförhållanden

Status: Gällande

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-23933

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-11-06

Antal sidor: 10