Standard Svensk standard · SS-EN 12429

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Konditionering till fuktjämvikt vid specificerade temperatur- och fuktförhållanden

Status: Gällande

Ämnesområden

Värmeisolering


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulation for building applications - Conditioning to moisture equilibrium under specified temperature and humidity conditions

Artikelnummer: STD-23933

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-11-06

Antal sidor: 10