Standard Svensk standard · SS 274009

Värmeisolering - Rörledningar - Ekonomisk beräkning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 274009

Värmeisolering - Rörledningar - Ekonomisk beräkning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 995 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 995 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 592 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna standard redovisas de kostnadsposter som bör beaktas vid ekonomisk bedömning av olika isolerutförande hos värmeförande ledningar. I standarden tas hänsyn såväl till investeringskostnaden som till underhålls- och driftkostnader, vilka medelst vissa faktorer räknas om till nuvärdeskostnader och vilka sammantahna redovisas som en jämförelsekostnad. Jämförelsekostnaden beräknas för olika isolerutföranden och det utförande som ger det lägsta värdet beaktas som det mest ekonomiska. Vid beräkning enligt denna standard kan de kostnadsposter utelämnas som ej aktuella eller ej påverkar syftet med kostnadsjämförelsen. Stadnarden är i första hand avsedd att tillämpa vid val av isolerutförande men kan även tillämpas för enstaka ledning vid bedömande av förhållandet mellan å ena sidan investerings- och underhållskostnader och å andra sidan värmeförlustkostnaden. Metoden kan också användas vid känslighetsanalys med variabler i ingående faktorer. I bilagor till standarden ges uträlnade värden för vissa aktuella faktorer och exempel på beräkning av jämförelsekostnaden samt formler som kan användas vid beräkning av värmeförluster hos ledningar i luft eller i mark.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 274009

Värmeisolering - Rörledningar - Ekonomisk beräkning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 995 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 995 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 592 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Innemiljö och energianvändning i byggnader, SIS/TK 189

Internationell titel: Thermal insulation - Pipes - Calculation of costs

Artikelnummer: STD-6716

Utgåva: 1

Fastställd: 1984-06-25

Antal sidor: 22