Standard Svensk standard · SS-EN ISO 14683:2017

Köldbryggor i byggnadskonstruktioner - Linjär värmegenomgångskoefficient - Förenklade metoder och schablonvärden (ISO 14683:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 14683:2007 deals with simplified methods for determining heat flows through linear thermal bridges which occur at junctions of building elements. ISO 14683:2007 specifies requirements relating to thermal bridge catalogues and manual calculation methods. Default values of linear thermal transmittance are given in Annex A for information.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8027721

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-07-27

Antal sidor: 44

Ersätter: SS-EN ISO 14683:2007