Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15459-2:2017

Byggnaders energiprestanda - Ekonomisk utvärdering av energisystem i byggnader - Del 2: Förklaring och motivering av EN 15459-1, Modul M1-14

Status: Gällande

Omfattning
This technical report refers to standard EN 15459-1, module M1-14.
It contains information to support the correct understanding, use and national adaptation of standard EN 15459-1.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10) Centralvärme (91.140.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värme och kylsystem, SIS/TK 189/AG 03

Internationell titel: Energy performance of buildings - Economic evaluation procedure for energy systems in buildings - Part 2: Explanation and justification of EN 15459-1, Module M1-14

Artikelnummer: STD-8026245

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-05-02

Antal sidor: 32