Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15378-4:2017

Byggnaders energiprestanda - Uppmätt energiprestanda - Del 4: Förklaring och motivering av EN 15378-3, Modul M3-10, M8-10

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report refers to EN 15378-3:2017, Energy performance of buildings — Heating and DHW systems in buildings — Part 3: Measured energy performance, Module M3-10, M8-10.

It contains information to support the correct understanding, use and national adaptation of EN 15378-3:2017.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10) Centralvärme (91.140.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värme och kylsystem, SIS/TK 189/AG 03

Internationell titel: Energy performance of buildings - Heating systems and DHW in buildings - Part 4: Explanation and justification of EN 15378-3, Module M3-10, M8-10

Artikelnummer: STD-8026344

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-05-08

Antal sidor: 68