Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15378-2:2017

Byggnaders energiprestanda - Värmesystem och varmvatten i byggnader- Del 2: Förklaring och motivering av EN 15378-1, Modul M3-11 and M8-11

Status: Gällande

Omfattning
This technical report refers to EN 15378-1.
It contains information to support the correct understanding, use and national adaptation of EN 15378-1.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10) Centralvärme (91.140.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värme och kylsystem, SIS/TK 189/AG 03

Internationell titel: Energy performance of buildings - Heating systems and DHW in buildings - Part 2: Explanation and justification of EN 15378-1, Module M3-11 and M8-11

Artikelnummer: STD-8026040

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-04-18

Antal sidor: 60