Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15316-6-8:2017

Byggnaders energiprestanda - Metod för beräkning av energibehov och systemeffektivitet - Del 6-8: Förklaring och motivering av EN 15316-4-5 (Fjärrvärme och fjärrkyla) , Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report refers to standard EN 15316-4-5:2017.

It contains information to support the correct understanding, use and national adaptation of EN 15316-4-5:2017

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10) Centralvärme (91.140.10) Ventilation och luftkonditionering (91.140.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värme och kylsystem, SIS/TK 189/AG 03

Internationell titel: Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 6-8: Explanation and justification of EN 15316-4-5 (District heating and cooling), Module M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5

Artikelnummer: STD-8026248

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-05-03

Antal sidor: 54