Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15316-6-5:2017

Byggnaders energiprestanda - Metod för beräkning av energibehov och systemeffektivitet - Del 6-5: Förklaring och motivering av EN 15316-4-2, Modul M3-8

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report refers to EN 15316-4-2, covering module M3-8.
It contains information to support the correct understanding, use and national adaptation of EN 15316-4-2.
This Technical Report does not contain any normative provision.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10) Centralvärme (91.140.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värme och kylsystem, SIS/TK 189/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8026246

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-05-03

Antal sidor: 50