Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15316-6-2:2017

Byggnaders energiprestanda - Metod för beräkning av energibehov och systemeffektivitet - Del 6-2: Förklaring och motivering av EN 15316-2, Modul M3-5, M4-5

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report refers to standard EN 15316-2.
It contains information to support the correct understanding and use of EN 15316-2.
The scope of this specific part is to standardize the required inputs, the outputs and the links (structure) of the calculation method in order to achieve a common European calculation method.
This standard covers energy performance calculation of heating systems and water based cooling space emission sub-systems.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10) Centralvärme (91.140.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värme och kylsystem, SIS/TK 189/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8026346

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-05-08

Antal sidor: 68