Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15316-6-10:2017

Byggnaders energiprestanda - Metod för beräkning av energibehov och systemeffektivitet - Del 6-10: Förklaring och motivering av EN 15316-5 Modul M3-7, M8-7

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report refers to EN 15316-5, covering module M3-7 and M8-7 It contains information to support the correct understanding, use and national adaptation of EN 15316-5.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10) Centralvärme (91.140.10) Vattenvärmare (91.140.65)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värme och kylsystem, SIS/TK 189/AG 03

Internationell titel: Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 6-10: Explanation and justification of EN 15316-5, Module M3-7, M8-7

Artikelnummer: STD-8026249

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-05-03

Antal sidor: 44