Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 12831-4:2017

Byggnaders energiprestanda - Metod för beräkning av dimensionerande värmebehov - Del 4: Förklaring och motivering av EN 12831-3, Modul M8-2, M8-3

Status: Gällande

Omfattning
This technical report refers to standard EN 12831-3, module M8-2, M8-3.
It contains information to support the correct understanding, use and national adaptation of standard EN 12831-3.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10) Centralvärme (91.140.10) Vattenvärmare (91.140.65)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värme och kylsystem, SIS/TK 189/AG 03

Internationell titel: Energy performance of buildings - Method for calculation of the design heat load - Part 4: Explanation and justification of EN 12831-3, Module M8-2, M8-3

Artikelnummer: STD-8026244

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-05-02

Antal sidor: 24