Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 12831-2:2017

Värmesystem i byggnader - Metod för beräkning av dimensionerande värmebehov - Del 2: Förklaring och motivering av EN 12831-1, Modul M3-3

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report refers to standard EN 12831, module M3-3 (EN 12831-1).
It contains information to support the correct understanding, use and national adaptation of standard EN 12831-1.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10) Centralvärme (91.140.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värme och kylsystem, SIS/TK 189/AG 03

Internationell titel: Energy performance of buildings - Method for calculation of the design heat load - Part 2: Explanation and justification of EN 12831-1, Module M3-3

Artikelnummer: STD-8026039

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-04-18

Antal sidor: 40