Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN ISO/TR 52019-2:2017

Byggnaders energiprestanda (EPB) - Byggnader och byggelement - Fukt- och värmeteknisk funktion hos byggkomponenter och byggnadsdelar - Del 2: Förklaring och motivering (ISO/TR 52019-2:2017)

Status: Gällande

Omfattning
This document contains information to support the correct understanding and use of ISO 6946, ISO 10211, ISO 13370, ISO 13786, ISO 13789 and ISO 14683. This document does not contain any normative provision.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Energy performance of buildings - Hygrothermal performance of building components and building elements - Part 2: Explanation and justification (ISO/TR 52019-2:2017)

Artikelnummer: STD-8028510

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-08-23

Antal sidor: 76