Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN ISO/TR 52016-2:2017

Byggnaders energiprestanda - Energibehov för uppvärmning och kylning, innetemperaturer och sensibel och latent huvudbelastning - Del 2: Förklaring och motivering av ISO 52016-1 (ISO/TR 52016-2:2017)

Status: Gällande

Omfattning
This document contains information to support the correct understanding and use of ISO 52016-1 and ISO 52017-1. These documents give calculation methods for the assessment of: — the (sensible and latent) energy load and need for heating and cooling, based on hourly calculations; — the (sensible and latent) energy need for heating and cooling, based on monthly calculations (ISO 52016-1); — the internal temperature, based on hourly calculations; and — the design (sensible and latent) heating and cooling load, based on hourly calculations. This document does not contain any normative provisions. NOTE A description of the rationale behind the reorganization of the cluster of strongly related and partly overlapping ISO and CEN standards is given in Annex H.

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8028508

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-08-23

Antal sidor: 0