Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN ISO/TR 52003-2:2017

Byggnaders energiprestanda - Indikatorer, krav och certifiering - Del 2 : Förklaring och motivering av ISO 52003-1 (ISO/TR 52003-2:2017)

Status: Gällande

Omfattning
This document refers to ISO 52003-1. It contains information to support the correct understanding and use of ISO 52003-1 and does not contain any normative provisions. NOTE The relation with other EPB standards, product standards and product policy is shown schematically in Figure 4 of

Ämnesområden

Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Energy performance of buildings - Indicators, requirements, ratings and certificates - Part 2: Explanation and justification of ISO 52003-1 (ISO/TR 52003-2:2017)

Artikelnummer: STD-8027985

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-08-14

Antal sidor: 52

Ersätter: SS-EN 15217:2007