Standard Svensk standard · SS 24300-4:2018

Byggnaders energiprestanda - Del 4: Klassning av hushålls- eller verksamhetsenergi

Status: Upphävd · Ersätts av: SS 24300-4:2020

Omfattning
Denna del av SS 24300 specificerar — indikatorer för att uttrycka klassning av hushållsenergi och verksamhetsenergi samt förfarande vid bestämning av indikatorvärden — gränsvärden vid energiklassning — regler vid energiklassning — innehåll i intyg för klassning av hushålls- och verksamhetsenergi Krav och rekommendationer i denna standard är avsedda att tillämpas för klassning av både nya och befintliga byggnader.

Ämnesområden

Skydd av och i byggnader Allmänt (91.120.01) Bygginstallationer Allmänt (91.140.01) Centralvärme (91.140.10) Övrigt (91.140.99)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Energiprestanda, SIS/TK 189/AG 05

Internationell titel: Energy performance of buildings - Part 4: Classification of domestic or activity energy use

Artikelnummer: STD-80003558

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-04-16

Antal sidor: 24

Ersätter: SS 24300-4:2012

Ersätts av: SS 24300-4:2020