Standard Swedish standard · SS 24300-4:2018

Energy performance of buildings - Part 4: Classification of domestic or activity energy use

Status: Valid

Scope
Denna del av SS 24300 specificerar — indikatorer för att uttrycka klassning av hushållsenergi och verksamhetsenergi samt förfarande vid bestämning av indikatorvärden — gränsvärden vid energiklassning — regler vid energiklassning — innehåll i intyg för klassning av hushålls- och verksamhetsenergi Krav och rekommendationer i denna standard är avsedda att tillämpas för klassning av både nya och befintliga byggnader.

Subjects

Protection of and in buildings in general General Central heating systems Other


Product information

Language: Swedish

Written by: Energiprestanda, SIS/TK 189/AG 05

International title: Energy performance of buildings - Part 4: Classification of domestic or activity energy use

Article no: STD-80003558

Edition: 2

Approved: 4/16/2018

No of pages: 24

Replaces: SS 24300-4:2012