Standard Swedish standard · SS 24300-4:2018

Energy performance of buildings - Part 4: Classification of domestic or activity energy use

Status: Withdrawn · Replaced by: SS 24300-4:2020

Scope
Denna del av SS 24300 specificerar — indikatorer för att uttrycka klassning av hushållsenergi och verksamhetsenergi samt förfarande vid bestämning av indikatorvärden — gränsvärden vid energiklassning — regler vid energiklassning — innehåll i intyg för klassning av hushålls- och verksamhetsenergi Krav och rekommendationer i denna standard är avsedda att tillämpas för klassning av både nya och befintliga byggnader.

Subjects

Protection of and in buildings in general (91.120.01) General (91.140.01) Central heating systems (91.140.10) Other (91.140.99)


Product information

Language: Swedish

Written by: Energiprestanda, SIS/TK 189/AG 05

International title:

Article no: STD-80003558

Edition: 2

Approved: 4/16/2018

No of pages: 24

Replaces: SS 24300-4:2012

Replaced by: SS 24300-4:2020