Standard Svensk standard · SS-EN ISO 717-1:2013

Byggakustik - Värdering av ljudisolering i byggnader och hos byggdelar - Del 1: Luftljudsisolering (ISO 717-1:2013)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 717-1:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 717-1:2013

Byggakustik - Värdering av ljudisolering i byggnader och hos byggdelar - Del 1: Luftljudsisolering (ISO 717-1:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO 717:
a) definierar sammanfattningsvärden för luftljudsisolering i byggnader och hos byggdelar såsom väggar, golv, dörrar och fönster
b) tar hänsyn till olika ljudnivåspektrum hos olika ljudkällor så som ljudkällor inuti en byggnad och trafik utanför en byggnad
c) anger regler för att bestämma dessa sammanfattningsvärden utifrån resultaten av mätningar som utförts i tredjedelsoktavband eller oktavband i överensstämmelse med ISO 10140-2, ISO 140-4 och ISO 140-5.
Svensk Anm. Standarden SS–EN ISO 140–4 har ersatts av SS–EN ISO 16283 del 1 och SS–EN ISO 140–5 har ersatts av SS–EN ISO 16283 del 3.
Sammanfattningsvärdena i överensstämmelse med denna del av ISO 717 är avsedda för värdering av luftljudsisolering och för att underlätta formuleringen av akustikkrav i byggnadsregler. I tillägg beskrivs en utvärdering i steg om 0,1 dB indikeras för att uttrycka osäkerhet (utom för anpassningstermer). De erforderliga numeriska värdena på sammanfattningsvärdena specificeras utifrån varierande behov. Sammanfattningsvärdena baseras på resultatet av mätningar i tredjedelsoktavband eller oktavband.
För laboratoriemätningar som görs i överensstämmelse med ISO 10140 ska sammanfattningsvärden beräknas endast från värden i tredjedelsoktavband.
Värderingen av resultat från mätningar som utförs inom ett utökat frekvensområde behandlas i Bilaga B.

Ämnesområden

Träbaserade skivor Allmänt (79.060.01) Akustik i byggnader, ljudisolering. (91.120.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 717-1:2013

Byggakustik - Värdering av ljudisolering i byggnader och hos byggdelar - Del 1: Luftljudsisolering (ISO 717-1:2013)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Byggnadsakustik, SIS/TK 197

Internationell titel: Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation (ISO 717-1:2013)

Artikelnummer: STD-80011686

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-03-13

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN ISO 717-1:2013

Ersätter: SS-EN ISO 717-1 , SS-EN ISO 717-1/A1:2006

Ersätts av: SS-EN ISO 717-1:2020