Standard Swedish standard · SS-EN ISO 717-1:2013

Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation (ISO 717-1:2013)

Status: Valid

Scope
Denna del av ISO 717: a) definierar sammanfattningsvärden för luftljudsisolering i byggnader och hos byggdelar såsom väggar, golv, dörrar och fönster b) tar hänsyn till olika ljudnivåspektrum hos olika ljudkällor så som ljudkällor inuti en byggnad och trafik utanför en byggnad c) anger regler för att bestämma dessa sammanfattningsvärden utifrån resultaten av mätningar som utförts i tredjedelsoktavband eller oktavband i överensstämmelse med ISO 10140-2, ISO 140-4 och ISO 140-5. Svensk Anm. Standarden SS–EN ISO 140–4 har ersatts av SS–EN ISO 16283 del 1 och SS–EN ISO 140–5 har ersatts av SS–EN ISO 16283 del 3. Sammanfattningsvärdena i överensstämmelse med denna del av ISO 717 är avsedda för värdering av luftljudsisolering och för att underlätta formuleringen av akustikkrav i byggnadsregler. I tillägg beskrivs en utvärdering i steg om 0,1 dB indikeras för att uttrycka osäkerhet (utom för anpassningstermer). De erforderliga numeriska värdena på sammanfattningsvärdena specificeras utifrån varierande behov. Sammanfattningsvärdena baseras på resultatet av mätningar i tredjedelsoktavband eller oktavband. För laboratoriemätningar som görs i överensstämmelse med ISO 10140 ska sammanfattningsvärden beräknas endast från värden i tredjedelsoktavband. Värderingen av resultat från mätningar som utförs inom ett utökat frekvensområde behandlas i Bilaga B.

Subjects

General (79.060.01) Acoustics in building, sound insulation (91.120.20)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title:

Article no: STD-80011686

Edition: 2

Approved: 3/13/2013

No of pages: 32

Also available in: SS-EN ISO 717-1:2013

Replaces: SS-EN ISO 717-1 , SS-EN ISO 717-1/A1:2006