Standard Svensk standard · SS-EN 1998-3:2005

Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning - Del 3: Tillståndsbedömning och förbättring av skadade byggnader

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 1998-3:2005/AC:2010 , SS-EN 1998-3:2005/AC:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1998-3:2005

Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning - Del 3: Tillståndsbedömning och förbättring av skadade byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 395 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 395 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 232 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
(2) The scope of EN 1998-3 is as follow:
- To provide criteria for the evaluation of the seismic performance of existing individual building structures.
- To describe the approach in selecting necessary corrective measures.
- To set forth criteria for the design of retrofitting measures (i.e. conception, structural analysis including intervention measures, final dimensionering of structural parts and their connections to existing stuctural elements).
NOTE For the purposes of this standard, retrofitting covers both the strenghtening of undamaged structures and the repair earthquake damaged structures.
(3) When designing a structural intervention to provide adequate resistance against seismic actions, structural verifications should also be made with respect to non-seismic load combinations.

Ämnesområden

Eurokod 8, Jordbävningsresistenta konstruktioner (91.070.08) Skak- och vibrationsskydd (91.120.25)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1998-3:2005

Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning - Del 3: Tillståndsbedömning och förbättring av skadade byggnader
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 395 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 395 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 232 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Eurokoder, SIS/TK 203

Internationell titel: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings

Artikelnummer: STD-40079

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-07-06

Antal sidor: 100