Standard Svensk standard · SS-EN 1998-2:2005/AC:2010

Eurokod 8: Dimensionering av bärverk med avseende på jordbävning - Del 2: Broar

Status: Gällande

Ämnesområden

Eurokod 8, Jordbävningsresistenta konstruktioner (91.070.08) Skak- och vibrationsskydd (91.120.25) Brobyggnad (93.040)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Eurokoder, SIS/TK 203

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-72483

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-02-15

Antal sidor: 8

Korrigerar: SS-EN 1998-2:2005