Standard Svensk standard · SS-EN 1604:2013

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av dimensionsstabilitet vid specifika temperatur- och fuktförhållanden

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the equipment and procedures for evaluating dimensional changes of test specimens under specified conditions of temperature, relative humidity and duration of exposure. This European Standard proposes a range of conditions from which one or more desirable test conditions can be selected. It is applicable to thermal insulating products.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-89481

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-03-18

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 1604 , SS-EN 1604/A1:2006