Standard Svensk standard · SS-EN 13498

Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Bestämning av punktlastupptagande förmåga hos system av puts på utvändig värmeisolering för ytterväggar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies equipment and a procedure for determining the resistance to penetration of external thermal insulation composite systems.

Ämnesområden

Värme och ljudisolerande material (91.100.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Material- och isoleringssystem, SIS/TK 189/AG 01

Internationell titel: Thermal insulation products for building applications - Determination of the resistance to penetration of external thermal insulation composite systems (ETICS)

Artikelnummer: STD-33768

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-03-07

Antal sidor: 8