Standard Svensk standard · SS-EN 413-1:2004

Murcement - Del 1: Sammansättning, fordringar och kriterier för överensstämmelse

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 413-1:2011
Omfattning
Denna Europastandard anger definitioner och sammansättning hos i Europa vanligt förekommande murcement för tillverkning av murbruk för murning och för putsning. Den innefattar fysikaliska, mekaniska och kemiska krav och definierar hållfasthetsklasser. EN 413-1 anger också kriterierna för överensstämmelse med tillhörande regler. Nödvändiga beständighetskrav anges också.
ANM. För normala tillämpningar är den information som ges i EN 413-1, EN 998-1 och EN 998-2 vanligtvis tillräcklig. Vid särskilda fall kan dock ett utbyte av ytterligare information mellan murcementtillverkaren och användaren vara av nytta. Detaljerna för ett sådant utbyte ingår inte i EN 413-1 utan bör ske i enlighet med nationella standarder eller andra bestämmelser eller kan överenskommas mellan berörda parter.

Ämnesområden

Cement, gips, kalk, bruk (91.100.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Cement och byggkalk, SIS/TK 185

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-37964

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-02-20

Antal sidor: 25

Finns även på: SS-EN 413-1:2004

Ersätts av: SS-EN 413-1:2011