Standard Swedish standard · SS-EN 413-1:2004

Masonry cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 413-1:2011
Scope
Denna Europastandard anger definitioner och sammansättning hos i Europa vanligt förekommande murcement för tillverkning av murbruk för murning och för putsning. Den innefattar fysikaliska, mekaniska och kemiska krav och definierar hållfasthetsklasser. EN 413-1 anger också kriterierna för överensstämmelse med tillhörande regler. Nödvändiga beständighetskrav anges också. ANM. För normala tillämpningar är den information som ges i EN 413-1, EN 998-1 och EN 998-2 vanligtvis tillräcklig. Vid särskilda fall kan dock ett utbyte av ytterligare information mellan murcementtillverkaren och användaren vara av nytta. Detaljerna för ett sådant utbyte ingår inte i EN 413-1 utan bör ske i enlighet med nationella standarder eller andra bestämmelser eller kan överenskommas mellan berörda parter.

Subjects

Cement, gypsum, lime, mortar (91.100.10)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-37964

Edition: 1

Approved: 2/20/2004

No of pages: 25

Also available in: SS-EN 413-1:2004

Replaced by: SS-EN 413-1:2011