Standard Svensk standard · SS-EN 197-2:2014

Cement - Del 2: Utvärdering av överensstämmelse

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 197-2:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 197-2:2014

Cement - Del 2: Utvärdering av överensstämmelse
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard specificerar förfarandet för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda (AVCP) hos cement gentemot sina motsvarande produktstandarder, inklusive ett produktscertifieringsorgans certifiering av kontinuitet av byggproduktens prestanda. Standarden tillhandahåller ett tekniskt regelverk för den tillverkningskontroll i fabriken som utförs av tillverkaren, inklusive egenkontrollprovning av stickprov, och för de uppgifter som utförs av produktcertifieringsorganet. Standarden tillhandahåller även regler för åtgärder som ska vidtas i händelse av icke-överensstämmelse, för AVCP-processen och för de krav som gäller för leveranscentraler. I denna Europastandard används ordet ”cement” dels för ordinära cement enligt definitionen i EN 197-1 och dels för andra cementtyper och bindemedel vars produktstandarder hänvisar till denna Europastandard, och som är föremål för certifiering. Ett sådant cement har tillverkats i en viss fabrik och tillhör en specifik typ och en specifik hållfasthetsklass, enligt vad som specificeras i den tillämpliga produktstandarden. Den vägledning som ges i den tekniska rapporten CEN/TR 142451 bör användas vid tillämpning av denna Europastandard. Denna Europastandard bör kopplas ihop med ZA-bilagorna i de Europastandarder som behandlar cement och bindemedel, dvs. EN 197-1, EN 14216, EN 14647, EN 413-1 och EN 15743, i synnerhet när det gäller fördelning av uppgifter mellan tillverkaren och produktcertifieringsorganet.ANM. Anledningen till att detta dokument har utarbetats som ett separat dokument är att de regler som ingår kan till-lämpas på olika produkter som omfattas av olika Europastandarder.

Ämnesområden

Cement, gips, kalk, bruk (91.100.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 197-2:2014

Cement - Del 2: Utvärdering av överensstämmelse
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Cement och byggkalk, SIS/TK 185

Internationell titel: Cement - Part 2: Conformity evaluation

Artikelnummer: STD-8018671

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-01-26

Antal sidor: 36

Finns även på: SS-EN 197-2:2014

Ersätter: SS-EN 197-2

Ersätts av: SS-EN 197-2:2020