Standard Svensk standard · SS-EN 12730

Flexibla tätskikt - Bitumen-, plast- och gummibaserade tätskikt för tak - Bestämning av motstånd mot statisk belastning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12730:2015
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12730

Flexibla tätskikt - Bitumen-, plast- och gummibaserade tätskikt för tak - Bestämning av motstånd mot statisk belastning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 550 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 550 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a test for puncture by static loading for roofing membranes. Mechanical stress on membranes varies from static long-term loads to dynamic short-term loads. This method represents the static category of load where the stress is applied over a period of time.
This European Standard may also be applied for waterproofing.

Ämnesområden

Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12730

Flexibla tätskikt - Bitumen-, plast- och gummibaserade tätskikt för tak - Bestämning av motstånd mot statisk belastning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 550 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 550 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätskikt för låglutande tak och broar, SIS/TK 193/AG 02

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of resistance to static loading

Artikelnummer: STD-30815

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-08-24

Antal sidor: 8

Ersätts av: SS-EN 12730:2015