Standard Svensk standard · SS-EN 12311-2:2010

Flexibla tätskikt - Bestämning av draghållfasthetsegenskaper - Del 2: Plast- och gummibaserade tätskikt för tak

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12311-2:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12311-2:2010

Flexibla tätskikt - Bestämning av draghållfasthetsegenskaper - Del 2: Plast- och gummibaserade tätskikt för tak
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies test methods for the determination of the tensile properties of plastic and rubber sheets for roof waterproofing.

Ämnesområden

Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12311-2:2010

Flexibla tätskikt - Bestämning av draghållfasthetsegenskaper - Del 2: Plast- och gummibaserade tätskikt för tak
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 635 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 635 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tätskikt för låglutande tak och broar, SIS/TK 193/AG 02

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Determination of tensile properties - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing

Artikelnummer: STD-74540

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-07-21

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 12311-2

Ersätts av: SS-EN 12311-2:2013