Standard Svensk standard · SS-EN 1110

Flexibla tätskikt - Bitumenbaserade tätskikt för tak - Bestämning av tålighet mot asfaltavrinning vid förhöjd temperatur

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1110:2011
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1110

Flexibla tätskikt - Bitumenbaserade tätskikt för tak - Bestämning av tålighet mot asfaltavrinning vid förhöjd temperatur
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 550 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 550 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the determination of flow resistance of bitumen sheets at elevated temperature. The test is carried out on both the upper face and lower face of the sheet either at a specified temperature or consecutively at different temperatures in order to determine the flow resistance limit. Therefore, the test can be used to provide proof of the flow resistance required for a product or to determine the flow resistance limit specific to the product e.g. in order to establish the change in this behaviour as a result of artificial ageing. The test is not applicable to bitumen sheets without reinforcement.

Ämnesområden

Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1110

Flexibla tätskikt - Bitumenbaserade tätskikt för tak - Bestämning av tålighet mot asfaltavrinning vid förhöjd temperatur
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 550 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 550 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Flexible sheets for waterproofing - Bitumen sheets for roof waterproofing - Determination of flow resistance at elevated temperature

Artikelnummer: STD-27685

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-03-31

Antal sidor: 9

Ersätts av: SS-EN 1110:2011