Standard Svensk standard · SS 137232:2005

Betongprovning - Hårdnad betong - Elasticitetsmodul vid tryckprovning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 12390-13:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 137232:2005

Betongprovning - Hårdnad betong - Elasticitetsmodul vid tryckprovning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 577 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 577 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 923,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard beskriver två metoder för bestämning av elasticitetsmodulen hos provkroppar av hårdnad betong av normalt förekommande (svensk) bergartsballast.
Den ena, betecknad Eo, överensstämmer med CEB-FIPs definition av elasticetsmodul i ”Model code for concrete structures”, 1978, och är det värde som erhålls vid den första pålastningen.
Den andra, betecknad Ec, överensstämmer med ISO 6784:1982, Concrete – Determination of static modulus of elasticity in compression, och är det värde som erhålls efter minst tre på- och avlastningar. Beträffande avvikelser från ISO 6784, se Kommentarer,
Metoden anger inte antalet provkroppar eller deras ålder vid provningen.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 137232:2005

Betongprovning - Hårdnad betong - Elasticitetsmodul vid tryckprovning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 577 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 577 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 923,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Concrete testing - Hardened concrete - Modulus of elasticity in compression

Artikelnummer: STD-38801

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-02-18

Antal sidor: 7

Ersätter: SS 137232

Ersätts av: SS-EN 12390-13:2013