Standard Svensk standard · SS 137223:2005

Betongprovning - Hårdnad betong - Objekthållfasthet och R-faktorer

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 137223:2005

Betongprovning - Hårdnad betong - Objekthållfasthet och R-faktorer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 510 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 510 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 816 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna standard beskrivs en metod för bestämning av objektkubhållfastheten hos betong genom tryckning av gjutna kubiska provkroppar med 150 mm kantlängd, som förvaras tillsammans med en konstruktion, objektförvarade kuber.
Metoden kan användas för kontroll av hållfastheten vid formrivning, vid transport av betongelement, vid uppeller avspänning av en spännbetongkonstruktion, vid användning av betongmassa med jordfuktig konsistens och vid härdning av betongelement med valfri härdningsmetod.
I standarden beskrivs också hur man bestämmer s.k. R-faktorer, vilka används för processkontroll vid tillverkning av betongelement med valfri härdningsmetod eller vid tillverkning med jordfuktig konsistens.
R1-faktorn erhålls genom att man bestämmer objekthållfastheten enligt SS-EN 12504-1 och objektkubhållfastheten enligt avsnitt 4 i denna standard samt beräknar kvoten av hållfasthetsvärdena.
R2-faktorn erhålls genom att man bestämmer objekthållfastheten enligt SS-EN 12504-1 och kubhållfastheten enligt SS-EN 12390-3 och beräknar kvoten av dessa hållfasthetsvärden. Provkropparna trycks till brott vid 28 dygns ålder.

Ämnesområden

Betong och betongprodukter (91.100.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 137223:2005

Betongprovning - Hårdnad betong - Objekthållfasthet och R-faktorer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 510 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 510 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 816 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel: Concrete testing - Hardened concrete - Compressive strength of test specimens cured together with a structure

Artikelnummer: STD-38799

Utgåva: 2

Fastställd: 2005-02-18

Antal sidor: 4

Ersätter: SS 137223