Standard Svensk standard · SS-EN 1946-4

Byggprodukters och byggkomponenters termiska egenskaper - Speciella kriterier för bedömning av laboratorier som mäter värmetekniska egenskaper - Del 4: Provning med varm låda

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1946-4

Byggprodukters och byggkomponenters termiska egenskaper - Speciella kriterier för bedömning av laboratorier som mäter värmetekniska egenskaper - Del 4: Provning med varm låda
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 285 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 285 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 056 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part 4 of this standard provides specific technical criteria for the assessment of laboratoriesto undertake steady-state heat transfer property measurements on products and components usingcalibrated or guarded hot box apparatus in accordance with EN ISO 8990:1996, including itsapplication to doors and windows in accordance with EN ISO 12567, or using a heat flow meterin a hot box apparatus in accordance with EN 1934:1998.It complements the common criteria in part 1. Guidance is given on the organization and contentsof the equipment manual, the calibration and maintenance files and the measurement proceduredocument.It provides information on mandatory equipment performance specifications and equipmentdescription. It supplements error analysis and calculations for the equipment design not suppliedin EN ISO 8990:1996, EN 1934:1998 and related standards.It provides information on experimental procedures suitable for the assessment of instrumentaccuracy.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial Allmänt (91.100.01) Värmeisolering (91.120.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1946-4

Byggprodukters och byggkomponenters termiska egenskaper - Speciella kriterier för bedömning av laboratorier som mäter värmetekniska egenskaper - Del 4: Provning med varm låda
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 285 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 285 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 056 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Thermal performance of building products and components - Specific criteria for the assessment of laboratories measuring heat transfer properties - Part 4: Measurements by hot box methods

Artikelnummer: STD-27791

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-04-28

Antal sidor: 56