Standard Svensk standard · SS-EN 1946-1

Byggprodukters och byggkomponenters termiska egenskaper - Speciella kriterier för bedömning av laboratorier som mäter värmetekniska egenskaper - Del 1: Allmänna krav

Status: Gällande

Ämnesområden

Byggnadsmaterial Allmänt (91.100.01) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Thermal performance of building and components - Specific criteria for the assessment of laboratories measuring heat transfer properties - Part 1: Common criteria

Artikelnummer: STD-25369

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-07-30

Antal sidor: 1

Ikraftsätter: EN 1946-1