Standard Svensk standard · SS-ENV 13670-1

Betongkonstruktioner - Utförande - Del 1: Allmänna regler

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13670:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ENV 13670-1

Betongkonstruktioner - Utförande - Del 1: Allmänna regler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 495 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 495 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
(1) Denna europeiska förstandard ger allmänna krav för utförande av betongkonstruktioner. Speciellt ger denna del krav för konstruktioner projekterade enligt ENV 1992-1 och för betongdelarna i samverkanskonstruktioner projekterade enligt ENV 1994-1.
(2) Vid anläggningsbyggande kan andra eller kompletterande krav behöva övervägas och, om så erfordras, ges i projekthandlingarna.
(3) Denna förstandard tillåter att projekthandlingarna anger speciella krav som är tillämpliga för den enskilda konstruktionen.
(4) Denna förstandard är tillämplig för provisoriska såväl som permanenta betongkonstruktioner.
(5) Ytterligare eller andra krav bör övervägas, och om så erfordras, ges i projekthandlingarna vid användning av:
- lättballastbetong
- andra material (t ex fibrer) eller delmaterial
- speciell teknik/innovativa konstruktioner.
(6) Standarden gäller inte för små och enkla betongarbeten och sekundära konstruktioner av mindre betydelse, definierade som sådana i bestämmelser som gäller på byggplatsen.
(7) Denna förstandard är inte tillämplig på betongdelar som endast används som utrustning vid utförandet
(8) Denna förstandard omfattar inte betongs specificering, tillverkning och överensstämmelse med krav.
(9) Denna förstandard är inte tillämplig på tillverkning av förtillverkade betongelement som görs enligt produktstandarder.
(10) Denna förstandard omfattar inte krav på betongdelar i speciella geotekniska arbeten, som pålgrundläggningar, jordankare, slitsmurar, etc.
(11) Denna förstandard omfattar inte säkerhets- och hälsoaspekter vid utförandet.
(12) Denna förstandard anger inte krav på kvalitetssäkring eller på kvalifikation av personal för de olika aktiviteterna.
(13) Denna förstandard omfattar inte kontraktsfrågor eller ansvar för de olika åtgärderna.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Betongkonstruktioner (91.080.40) Byggarbeten (92.200.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ENV 13670-1

Betongkonstruktioner - Utförande - Del 1: Allmänna regler
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 495 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 495 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Betong, SIS/TK 190

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-31132

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-10-05

Antal sidor: 63

Ersätts av: SS-EN 13670:2009