Standard Svensk standard · SS 831014

Hängrännor, stuprör och tillbehör - Bestämning avmått

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 612:2005

Ämnesområden

Yttertak (91.060.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Gutters, rainwater pipes and fittings - Determination of dimensions

Artikelnummer: STD-8261

Utgåva: 2

Fastställd: 1989-04-26

Antal sidor: 4

Ersätter: SS 831014

Ersätts av: SS-EN 612:2005