Standard Svensk standard · SS-EN 12114

Byggnaders termiska egenskaper - Luftgenomsläpplighet hos byggkomponenter och byggnadsdelar - Laboratorieprovning

Status: Gällande

Ämnesområden

Väggar, mellanväggar, fasader (91.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Thermal performance of buildings - Air permeability of building components and building elements - Laboratory test method

Artikelnummer: STD-28304

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-07-28

Antal sidor: 13