Standard Svensk standard · SS-EN 13964:2004/A1:2006

Undertak - Krav och provning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13964:2014

Ämnesområden

Innertak, golv, trappor (91.060.30) Undertak (92.300.92) Byggnadsutformning (94.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Undertakssystem, SIS/TK 194

Internationell titel: Suspended ceilings - Requirements and test methods

Artikelnummer: STD-56875

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-12-07

Antal sidor: 13

Tillägg till: SS-EN 13964:2004

Ersätts av: SS-EN 13964:2014