Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010

Termiska egenskaper hos fönster och dörrar - Bestämning av värmegenomgångskoefficient med varmlåda - Del 1: Fönster och dörrar - Teknisk rättelse 1 (ISO 12567-1:2010/Cor 1:2010)

Status: Gällande

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50) Fönster (91.060.51) Dörrar (91.060.52) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal transmittance by the hot-box method - Part 1: Complete windows and doors - Technical Corrigendum 1 (ISO 12567-1:2010/Cor 1:2010)

Artikelnummer: STD-75900

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-11-11

Antal sidor: 16

Korrigerar: SS-EN ISO 12567-1:2010