Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12567-1:2010

Termiska egenskaper hos fönster och dörrar - Bestämning av värmegenomgångskoefficient med varmlåda - Del 1: Fönster och dörrar (ISO 12567-1:2010)

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-EN ISO 12567-1:2010/AC:2010

Omfattning
This part of ISO 12567 specifies a method to measure the thermal transmittance of a door or window system. It is applicable to all effects of frames, sashes, shutters, blinds, screens, panels, door leaves and fittings.

It is not applicable to
- edge effects occurring outside the perimeter of the specimen,
- energy transfer due to solar radiation on the specimen,
- effects of air leakage through the specimen, and
- roof windows and projecting products, where the external face projects beyond the cold side roof surface.

NOTE For roof windows and projecting units, see the procedure given in ISO 12567-2.

Annex A gives methods for the calculation of environmental temperatures.

Ämnesområden

Dörrar och fönster (91.060.50) Fönster (91.060.51) Dörrar (91.060.52) Värmeisolering (91.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Provnings- och beräkningsmetoder - för enskilda produkter, SIS/TK 189/AG 02

Internationell titel: Thermal performance of windows and doors - Determination of thermal transmittance by hot-box method - Part 1: Complete windows and doors (ISO 12567-1:2010)

Artikelnummer: STD-74607

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-07-13

Antal sidor: 68

Ersätter: SS-EN ISO 12567-1