Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11855-3:2015

Byggnadsprojektering med miljöhänsyn - Projektering, dimensionering, installation och reglering av inbyggda strålningsverkande värme- och kylsystem - Del 3: Design och dimensionering (ISO 11855-3:2012)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard shall stipulate the processes and conditions needed to design radiant heating and cooling systems embedded in the structures of the rooms. In addition, this standard includes the determination of heating and cooling capacity, dimensioning, dynamic analysis, installation, commissioning, operation, and control methods of radiant heating and cooling system. This international standard is applicable to embedded system that is integrated with the building structure. But this is not applicable to the panel system with open air gap, which is not integrated with the building structure. This standard applies also, as appropriate, to the use of other fluids or electricity instead of water as heating or cooling medium. Part 3 of this standard deals with system design and dimensioning method to ensure the heating and cooling capacity of the radiant heating and cooling systems.

Ämnesområden

Byggnader Allmänt Centralvärme Ventilation och luftkonditionering


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värme och kylsystem, SIS/TK 189/AG 03

Internationell titel: Building environment design - Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems - Part 3: Design and dimensioning (ISO 11855-3:2012)

Artikelnummer: STD-8015358

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-08-09

Antal sidor: 28