Standard Svensk standard · SS-EN 656

Gaseldade värmepannor - Typ B pannor med effekt över 70 kW men ej överstigande 300 kW

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN 656/A1:2006

Ämnesområden

Värmepannor och värmeväxlare (27.060.30) Centralvärme (91.140.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-27826

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-04-28

Antal sidor: 118