Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11855-1:2015

Byggnadsprojektering med miljöhänsyn - Projektering, dimensionering, installation och reglering av inbyggda strålningsverkande värme- och kylsystem - Del 1: Definition, symboler och kriterier för komfort (ISO 11855-1:2012)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard shall stipulate the processes and conditions needed to design radiant heating and cooling systems embedded in the structures of the rooms. In addition, this standard includes the determination of heating and cooling capacity, dimensioning, dynamic analysis, installation, operation, and control methods of radiant heating and cooling systems. This international standard is applicable to embedded system that is integrated with the building structure. But this is not applicable to the panel system with open air gap, which is not integrated with the building structure. This standard applies also, as appropriate, to the use of other fluids or electricity instead of water as heating or cooling medium. Part 1 of this standard specifies the basic definition, symbols, and a comfort criteria regarding the radiant heating and cooling systems.

Ämnesområden

Byggnader Allmänt (91.040.01) Centralvärme (91.140.10) Ventilation och luftkonditionering (91.140.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värme och kylsystem, SIS/TK 189/AG 03

Internationell titel: Building environment design - Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems - Part 1: Definition, symbols, and comfort criteria (ISO 11855-1:2012)

Artikelnummer: STD-8015384

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-08-09

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN 15377-1:2008 , SS-ISO 11855-1:2012