Standard Svensk standard · SS 914201

Byggnadsutformning - Dagsljus - Förenklad metod för kontroll av erforderlig fönsterglasarea

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 17037:2018

 

Metoden används för att kontrollera  huruvida  ett eller flera vertikala fönster i en sidovägg med en viss fönsterglasarea ger förutsättningar för tillfredsställande dagsljusbelysning.

Ämnesområden

Byggnader Allmänt (91.040.01) Byggnadsutformning (94.100)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Ljus och belysning, SIS/TK 380/AG 03

Internationell titel: Building design - Daylighting - Simplified methodfor checking required window glass area

Artikelnummer: STD-7443

Utgåva: 1

Fastställd: 1987-06-03

Antal sidor: 3

Ersätts av: SS-EN 17037:2018