Standard Svensk standard · SS-EN 60335-2-88

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-88: Särskilda fordringar på luftfuktare avsedda att användas i värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem

Status: Gällande

Ämnesområden

Ventilation och luftkonditionering


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-88: Particular requirements for humidifiers intended for use with heating, ventilation or air-conditioning systems

Artikelnummer: STD-3330913

Utgåva: 2

Fastställd: 2003-03-26

Antal sidor: 18

Ersätter: SS-EN 60335-2-88