Standard Svensk standard · SS-EN 13126-4:2008

Byggnadsbeslag - Krav och provningsmetoder för fönster och fönsterdörrar - Del 4 : Spanjoletter

Status: Gällande

Omfattning
This part of prEN 13126 specifies requirements and test methods for durability, strength, security and function of espagnolettes and their striker plates for use on windows and door height windows.

NOTE Espagnolettes are defined as a locking mechanism for windows and door height windows that usually have a maximum handle movement of 90º.

This European Standard does not include door bolts within the scope of EN 12051, or multi-point locks with latch and/or dead bolt within the scope of EN 12209.

Ämnesområden

Byggförnödenheter (91.190)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lås och beslag, SIS/TK 615

Internationell titel: Building hardware - Requirements and test methods for windows and doors height windows - Part 4: Espagnolettes

Artikelnummer: STD-67553

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-10-16

Antal sidor: 20