Standard Svensk standard · SS-EN 1300:2019

Värdeförvaringsenheter - Klassificering av högsäkerhetslås med avseende på motståndskraft mot otillbörlig öppning

Status: Upphävd

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1300:2019

Värdeförvaringsenheter - Klassificering av högsäkerhetslås med avseende på motståndskraft mot otillbörlig öppning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies requirements for high security locks (HSL) for reliability, resistance to burglary and unauthorized opening with methods of testing. It also provides a scheme for classifying HSL in accordance with their assessed resistance to burglary and unauthorized opening.
It applies to mechanical and electronic HSL. The following features may be included as optional subjects but they are not mandatory:
a) recognized code for preventing code altering and/or enabling/disabling parallel codes;
b) recognized code for disabling time set up;
c) integration of alarm components or functions;
d) remote control duties;
e) resistance to attacks with acids;
f) resistance to X-rays;
g) resistance to explosives;
h) time functions.

Ämnesområden

Skydd mot brott (13.310) Byggförnödenheter (91.190)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1300:2019

Värdeförvaringsenheter - Klassificering av högsäkerhetslås med avseende på motståndskraft mot otillbörlig öppning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Värdeförvaringsenheter, SIS/TK 172

Internationell titel: Secure storage units - Classification for high security locks according to their resistance to unauthorized opening

Artikelnummer: STD-80009157

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-01-02

Antal sidor: 64

Ersätter: SS-EN 1300:2013

Parallell utgåva: SS-EN 1300:2023