Standard Svensk standard · SS-EN 1298

Temporära konstruktioner - Rullställningar - Regler och vägledning för framtagning av instruktioner

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1298

Temporära konstruktioner - Rullställningar - Regler och vägledning för framtagning av instruktioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna Europastandard ges regler och vägledning för framtagning av instruktioner för rullställningar enligt EN 1004:2005 1).
En rullställning är inte avsedd att användas som trapptorn för tillträde till andra konstruktioner.
1) I den svenska översättningen hänvisas till EN 1004:2005. HD 1004:2004 är upphävd.

Ämnesområden

Anläggningsmaskiner (91.220)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1298

Temporära konstruktioner - Rullställningar - Regler och vägledning för framtagning av instruktioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Temporära konstruktioner, SIS/TK 173

Internationell titel: Mobile access and working towers - Rules and guidelines for the preparation of an instruction manual

Artikelnummer: STD-18090

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-03-15

Antal sidor: 15