Standard Svensk standard · SS-EN 1298

Temporära konstruktioner - Rullställningar - Regler och vägledning för framtagning av instruktioner

Status: Gällande

Omfattning
I denna Europastandard ges regler och vägledning för framtagning av instruktioner för rullställningar enligt EN 1004:2005 1). En rullställning är inte avsedd att användas som trapptorn för tillträde till andra konstruktioner. 1) I den svenska översättningen hänvisas till EN 1004:2005. HD 1004:2004 är upphävd.

Ämnesområden

Anläggningsmaskiner (91.220)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Temporära konstruktioner, SIS/TK 173

Internationell titel: Mobile access and working towers - Rules and guidelines for the preparation of an instruction manual

Artikelnummer: STD-18090

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-03-15

Antal sidor: 15