Standard Swedish standard · SS-EN 1298

Mobile access and working towers - Rules and guidelines for the preparation of an instruction manual

Status: Valid

Scope
I denna Europastandard ges regler och vägledning för framtagning av instruktioner för rullställningar enligt EN 1004:2005 1). En rullställning är inte avsedd att användas som trapptorn för tillträde till andra konstruktioner. 1) I den svenska översättningen hänvisas till EN 1004:2005. HD 1004:2004 är upphävd.

Subjects

Construction equipment


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title: Mobile access and working towers - Rules and guidelines for the preparation of an instruction manual

Article no: STD-18090

Edition: 1

Approved: 3/15/1996

No of pages: 15