Pressmeddelande · 2022-06-28

SMHI bjuder på svenska klimatstandarder

Den svenska myndigheten betalar kostnaden för två viktiga standarder för anpassning till klimatförändringar. Alla som vill ta del av och ladda ner dessa standarder från SIS kan nu göra det gratis.

Under hela 2022 ser SMHI till att två centrala klimatstandarder görs tillgängliga helt gratis: SS-EN ISO 14090 och SS-EN ISO 14091. Detta är centrala standarder för alla som arbetar med klimatanpassning. Dokumenten kan laddas ner från sis.se.

SS-EN ISO 14090 innehåller principer, krav och riktlinjer för klimatanpassning, med införlivande av anpassningsåtgärder samt förståelsen av effekter och osäkerheter kopplat till klimatförändringar och hur de kan ligga till grund för beslutsfattande.

SS-EN ISO 14091 ger riktlinjer för bedömning av risker i samband med klimatförändringar. Standarden beskriver bland annat hur en organisation kan förhålla sig till sårbarhet kopplat till klimatförändringar, både inför befintliga och framtida klimatrisker.

Båda standarderna är relevanta för alla slags organisationer, de är internationella och nyligen översatta till svenska.

SMHI har ett nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Uppdraget från regeringen är att bygga kunskap samt underlätta för samhällets aktörer att förstå vad klimatanpassning är och varför det är viktigt att arbeta med frågan. Klimatförändringar orsakar allt mer extremväder. Därför behöver samhället förbättra sin beredskap inför konsekvenserna av detta.

– Standarderna beskriver en strukturerad metod för hur man kan arbeta med klimatanpassning, säger Karin Hjerpe på SMHI, en av flera experter som faktagranskat den svenska översättningen.

Hon betonar att även Sverige påverkas av klimatförändringarna. För att skydda oss mot framtida förödelse behöver samhället anpassas. Hon pekar på kommuner som en viktig aktör i utvecklingen men även företag behöver gå igenom sin verksamhet.

– Det finns en stark ambition. Standarder bidrar med viktig kunskap i själva genomförandet, säger Jenny Ikelberg som är hållbarhetsansvarig på SIS.


Delta i standardutveckling på SIS

Vill du vara med och påverka standarder?

På sidan Standardutveckling finns alla våra tekniska kommittéer inom olika ämnesområden. På sidan för respektive kommitté kan du läsa mer om ämnet i fråga och ansöka om att delta i arbetet.